Mikä on VMBaro?

Miten saavuttaa organisaatiossasi korkea henkilöstön aikaansaannoskyky, asiakkaiden tyytyväisyys ja toiminnan kustannustehokkuus tasokkaalla henkilöstöjohtamisella sekä huolehtimalla hyvin henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista?

Tarjoamme tähän valtion organisaatioille apuvälineeksi VMBaro - Valtion henkilöstötutkimuksen veloituksetta:  työtyytyväisyystutkimuksen, esimiesbarometrin  ja palkkausjärjestelmän toimivuustutkimuksen.

 

VMBaro on kyselytutkimustyökalu, jolla voit mitata ja seurata organisaatiosi henkilöstön työtyytyväisyyttä, henkilöstösi mielipiteitä lähiesimiesten johtamistyön onnistumisesta sekä valtion palkkausjärjestelmän toimivuutta. Henkilöstön mielipidetiedot kerätään järjestelmään anonyymisti ja luottamuksellisesti. Järjestelmästä tulostettavista valmisraporteista saat johtamisen, työhyvinvoinnin ja palkitsemisen kehittämisen tueksi monipuolista tietoa omasta organisaatiostasi (koko organisaatio, käyttämänne yksikköjaotukset ja henkilöstöluokitukset) sekä vertailutietoa erilaisin virastoryhmä- ja henkilöstöryhmäluokituksin. Vanhat tutkimukset tallentuvat järjestelmään, mikä mahdollistaa tietojen tarkastelun aikasarjana kaikilta tutkimusvuosilta. Tutkimustyökalu on valtion organisaatioille ilmainen.

 

Haluatteko kyselytutkimuksen virastonne käyttöön? Viraston työtyytyväisyyskyselystä vastaava henkilö täyttää ja palauttaa käyttöönottolomakkeen sähköisesti ja allekirjoitettuna myös sähköpostitse. Pääkäyttäjätunnukset lähetämme muutamassa päivässä ja viraston pääkäyttäjä luo viraston muut käyttäjätunnukset. Tunnusten saamisen jälkeen pääsee VMBaron selainversioon. Vasemman valikon kohdat "Esittely" ja "Ohjeet" auttavat alkuun virastossa toteutettavan tutkimuksen teossa.

 

Toivotamme Sinut ja virastosi tervetulleeksi löytämään työtyytyväisyyden salat VMBaron avulla!