VMBaro - Hyödyntämisvinkit

 

VMBaron tulosten hyödyntäminen on keskeinen osa johtamisen kehittämistä. VMBaro-tutkimuksen avulla saatujen tietojen analysointi, seuranta ja hyödyntäminen virastoissa on ensiarvoisen tärkeää. VMBaro toimii tietojen hankkimisvälineenä, mutta saadun tiedon analysointi ja tehokas hyödyntäminen organisaation toiminnassa ja johtamisessa on itse virastojen vastuulla. Paras tietämys viraston arjesta löytyy heiltä itseltään. Analysointiapua virasto voi hankkia oman tietämyksensä lisäksi mm. Kaiku-kehittäjiltä.

 

Lue lisää VMBaron hyödyntämisestä:

Ohjeita VMBaron tulosten käsittelyyn ja kehittämistyön käynnistämiseen on Valtiokonttorin sivustolla

Valtiovarainministeriön Opas VMBaron tehokkaaseen hyödyntämiseen