VMBaron työtyytyväisyystutkimus

Kysymykset

VMBaron työtyytyväisyystutkimus sisältää kahdeksan kysymysosiota:

  1. Johtaminen
  2. Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet
  3. Palkkaus
  4. Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen
  5. Työyhteisön toimintakulttuuri
  6. Työ- ja toimintaympäristö
  7. Vuorovaikutus ja viestintä sekä
  8. Työnantajakuva ja arvot.

Varsinaisia työtyytyväisyyskysymyksiä on 40 kpl.

Tutustu kysymyspatteristoon tästä >>

Kunkin kysymyksen yhteydessä tiedustellaan myös kuinka tärkeäksi kysymys koetaan. Organisaatiot saavat tietoa siitä, kuinka tärkeiksi mitattavat työtyytyväisyysasiat koetaan ja mihin suunnata kehittämistoimia. Kunkin pääkysymysosion kohdalla kysytään avokysymyksillä parannustoimenpide-ehdotuksia osion sisältämiin asioihin.

Summaindekseinä VMBarossa lasketaan Innovointikyvykkyysindeksi, Työyhteisöindeksi ja Johtajuusindeksi.

Tutustu summaindeksien sisältöön tästä >>

Organisaatiot voivat lisätä omia kysymyksiään ja määritellä itse mahdollisia taustamuuttujiaan. Kyselyn lopussa on lisäkysymyksiä, jotka koskevat tehtäväkiertohalukkuutta, työpaikanvaihtoaikeita, toimitilaa, epäasiallista kohtelua, työhyvinvointia ja työyhteisön vahvuuksia ja heikkouksia. 

VMBaro-työtyytyväisyystutkimuksen nykyinen kysymyspatteristo otettiin käyttöön vuonna 2016

Yksittäiset kysymykset ja kysymysosiot ovat VMBarossa osittain vertailukelpoiset, mutta erityisesti summamuuttujissa "Johtaminen" sekä "Työnantajakuva ja arvot" vertailua edellisiin vuosiin ei ole mielekästä tehdä.

Raportit

Raportointi-sovelluksesta organisaatio saa keskeiset raportit erilaisilla luokituksilla helposti valintalistojen avulla.

Lisää raportoinnista on VMBaro-ohjeissa >>

VMBaron peruskäyttö on käyttäjäorganisaatiolle maksutonta 

Valtion organisaatiot voivat käyttää VMBaro-tutkimuksia veloituksetta.

Mallitutkimus

VMBaron työtyytyväisyystutkimuksen sisältöä ja lomaketta voi tarkastella mallitutkimuksen avulla. Saatavilla on mallit eri kieliversioille (suomi, ruotsi ja englanti) sekä vertailun vuoksi myös vanhan kysymyspatteriston mukaiset mallipohjat.

Mallitutkimuksiin pääsee tästä: VMBaro - Mallitutkimukset >>

(Huom: Mallitutkimukset aukeavat tällä hetkellä varmimmin Mozilla Firefox-selaimella.)

 

VMBaron uudistusinfon aineisto (1.2.2016) on koottu VM:n sivustolle.