VMBaro - Uutta

30.11.2017

Uusia ominaisuuksia raportoinnissa

VMBaroon on syksyn 2017 aikana toteutettu muutamia raportointiin liittyviä parannuksia: parhaimmat ja huonoimmat kysymykset, tärkeimmiksi koetut kysymykset sekä missä kysymyksissä ollaan eniten samaa ja eri mieltä. Vertailuryhmien tietoja saa nyt myös useammalta raportilta.

Uudistuksia vuonna 2018

Työtyötyytyväisyystutkimukseen on tulossa uudistuksia vuoden 2018 tutkimuksista alkaen:

  • Epäasiallisen kohtelun kysymys jakaantuu jatkossa epäasialliseen käytökseen, häirintään ja seksuaaliseen häirintään.
  • Tehtäväkiertohalukkuus, työpaikan vaihtoaikomus sekä epäasiallinen käytös ja häirintä ilmoitetaan raporteilla jatkossa prosenttilukuna (kyllä-vastanneiden %-osuus), aiemman indeksiluvun sijaan.


Koko valtion raportointi

Valtiokonttori tekee koko valtion VMBaron vuosiraportit alkuvuonna 2018. Vuoden 2017 VMBaro-työtyytyväisyystutkimukset tulisi laittaa päättymään vuoden 2017 loppuun mennessä, jotta tiedot ovat koko valtion raportoinnissa mukana mahdollisimman pian vuoden vaihteen jälkeen.

 

24.8.2017

Vuoden 2017 tutkimukset päättyviksi viimeistään 31.12.2017

VMBaro-työtyytyväisyystutkimukset tulisi toteuttaa virastoissa ko. tutkimusvuoden aikana välillä 1.1.-31.12. On tärkeää, että kaikki 2017 vuonna tutkimuksen tehneet virastot ovat Valtiokonttorin tuottamassa koko valtion tietojen raportoinnissa mukana  mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen.

Pientä uudistusta vuoden 2018 kysymyspatteristoon

Vuoden 2017 aikana havaitsimme, että uusitun kysymyspatteriston Epäasiallisen kohtelun -kysymys jäi erittäin tulkinnanvaraiseksi. Olemme saaneet kevään aikana paljon hyviä ehdotuksia kysymyksen uudelleen muotoilemiseksi. Tarkoitus on, että vuoden 2018 patteristossa on uusittu muotoilu käytössä.

Kuinka tulosten purkaminen sujuu virastossanne?

VMBaron tulosten avulla virastot saavat arvokasta tietoa viraston työhyvinvoinnin tilasta kehittämistoimien toteuttamisen tueksi. Tulosten raportoinnissa on luottamuksellisuus erittäin tärkeää ja minimivastausmäärä on 5 henkilöä vastaajien anonymiteetin turvaamiseksi. VMBaron suositus on, että avovastauksista laadittaisiin aihekohtaisia koosteita, joita käsitellään yhteisissä purkutilaisuuksissa.

Virastot voivat hyödyntää purkutilaisuuksissaan VMBaron tulosten käsittelyyn ja kehittämistyön käynnistämiseen  Valtiokonttorin sivustolla olevaa opasta, josta on saatavilla myös pikaohje.

Ovatko virastosi käyttäjätiedot ajan tasalla?

VMBaron pääkäyttäjä, käythän tarkastamassa järjestelmästä, että virastosi kaikki käyttäjätiedot ovat ajan tasalla ja poistat henkilöt, jotka eivät toimi enää VMBaron käyttäjinä. Voit myös lisätä uusia henkilöitä virastosi käyttäjiksi. Ohjeita käyttäjätietojen muokkaamiseen on VMBaro-sivustolla.

Jos virastosi pääkäyttäjä on vaihtunut, voit ottaa yhteyttä Valtiokonttoriin: vmbaro(at)valtiokonttori.fi.

 

24.5.2017

Valtiokonttori on julkaissut tiivistetyn analyysiraportin VMBaron keskeisimmistä koko valtion henkilöstön työtyytyväisyystuloksista. Lue lisää Valtiokonttorin verkkosivuilta.

16.2.2017

Valtiokonttori tekee valtiotason ja hallinnonalojen vuosiraportit edelliseltä tutkimusvuodelta heti vuodenvaihteen jälkeen. On tärkeää, että kaikki ko. vuonna tutkimuksen tehneet virastot ovat aineistossa ajoissa mukana. VMBaro-työtyytyväisyystutkimukset tulisi toteuttaa ko. tutkimusvuoden aikana välillä 1.1.-31.12. Näin valtion ja hallinnonalojen raporttien tuottaminen päästään aloittamaan mahdollisimman pian vuoden vaihduttua.

2.11.2016

Vuoden 2016 loppuun mennessä lähes kaikki VMBaroa käyttävät virastot ovat tehneet työtyytyväisyyskyselyn uudistetulla kysymyspatteristolla. Raportoinnissa on selvästi nähtävissä, että kysymysten uusi muotoilu on vaikuttanut tuloksiin, mikä näkyy erityisesti kohdissa Johtaminen ja Työnantajakuva ja arvot. Johtamisen osalta tulokset ovat todennäköisesti aiempaa alemmalla tasolla rakenteen muuttumisen vuoksi, Työnantajakuva ja arvot -summamuuttujan osalta tilanne on päinvastainen.

Suosittelemme, että vuoden 2016 osalta aloitetaan uudet aikasarjat. Tulosten analysoinnissa kannattaa kiinnittää nyt erityistä huomioita siihen, että suoraa vertailua aiempiin vuosiin ei ole mielekästä tehdä.

1.7.2016

VMBaro-henkilökyselyjärjestelmä siirtyi 1.7.2016 alkaen valtiovarainministeriöltä Valtiokonttorin hoidettavaksi. Järjestelmän pääkäyttäjyys sekä käyttäjätuki siirtyivät Valtiokonttoriin, mutta valtiovarainministeriö osallistuu edelleen ohjaajana järjestelmän kehittämistyöhön.

Lisätietoja saat osoitteesta vmbaro(at)valtiokonttori.fi

Yhteyshenkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta.