VMBaro - Valtion henkilöstökyselyjärjestelmä

VMBaro on henkilöstökyselyjärjestelmä, jolla organisaatiot voivat mitata ja seurata henkilöstönsä työtyytyväisyyttä, lähiesimiestensä johtamistyötä ja sen onnistumista sekä valtion palkkausjärjestelmän toimivuutta käytännössä. Valtion organisaatiot voivat käyttää VMBaro-järjestelmää veloituksetta.

Valtiokonttori hoitaa järjestelmän ylläpito-, hyödyntämis- ja asiakaspalvelutehtävät sekä järjestelmään liittyvän kehittämistyön. Valtiovarainministeriö ohjaa kehittämistyötä ja hyödyntämistä.

 

Tietojärjestelmäsovellus on teetetty Vetokonsultit Oy:llä. Sekä itse järjestelmä että kyselyjen tietovarastot sijaitsevat valtiovarainministeriön käytössä olevalla Vetokonsultit Oy:n palvelimella. Yhteys on salattu. Järjestelmästä on saatavissa sekä Java-pohjainen käyttöliittymä, jonka voi ladata (exe -tiedosto 30 mt) tämän sivun valikosta vasemmalta että selainkäyttöinen sovellus, johon voi kirjautua vasemmalla olevan valikon alimmasta kohdasta.

 

Lisää hyödyllistä tietoa järjestelmästä löydät alla olevista linkeistä:

 

VMBaron yleiskuvaus (pdf)

Esimiesbarometrin yleiskuvaus (pdf)

Opas VMBaron tehokkaaseen hyödyntämiseen (pdf)

 

Organisaatio saa järjestelmän käyttöönsä täyttämällä käyttöönottoilmoituksen ja palauttamalla sen sekä sähköisesti että organisaation johdon allekirjoittamana sähköpostitse Valtiokonttoriin.

 

Yhteystiedot