Mikä on VMBaro?

VMBaro – Valtion henkilöstötutkimuksella valtion organisaatiot voivat mitata ja seurata henkilöstönsä työtyytyväisyyttä, lähiesimiestensä johtamistyön onnistumista sekä valtion palkkausjärjestelmän toimivuutta käytännössä. 

Organisaatiot toteuttavat omat tutkimuksensa itse. Vastaukset kerätään VMBaron tutkimuksissa anonyymisti ja luottamuksellisesti, eikä yksittäisen vastaajan mielipide tule esiin.

VMBaron tietosisällön hyödyntäminen on keskeinen osa johtamisen ja organisaation toiminnan kehittämistä. Sovelluksen valmisraporteista saat johtamisen, työhyvinvoinnin ja palkitsemisen kehittämisen tueksi monipuolista tietoa omasta organisaatiostasi (koko organisaatio, viraston yksikköjaotukset ja henkilöstöluokitukset) sekä vertailutietoa (esim. hallinnonala ja virastotyyppi).

Vuosittaiset tutkimukset tallentuvat järjestelmään, mikä mahdollistaa tietojen tarkastelun aikasarjana.

 

Haluatko VMBaro-henkilöstötutkimuksen virastosi käyttöön? Täytä ja lähetä lomake kohdassa Käyttöönotto.

Toivotamme Sinut ja virastosi tervetulleeksi hyödyntämään VMBaroa työvälineenä johtamisen ja organisaation toiminnan kehittämisessä!

 

Tutustu koko valtion henkilöstön työtyytyväisyystuloksiin (julkaistu Palkeiden sivustolla).

 

VMBaro-järjestelmän käyttökokemuksista tehtiin laaja palautetutkimus vuoden 2020 lopussa. Tarkempia tietoja löytyy täältä.