Moniportaisen valintalistan tekeminen

Moniportainen valinta on usein kätevä monitasoisessa organisaatiossa vastaajan oman organisaation löytämiseksi. Jos viraston organisaatiossa on esimerkiksi 3 osastoa ja niiden alla alaosastoja niin vastaaja voi valita ensin osaston ja sen jälkeen hänelle näytetään vain tuon valitun osaston alla olevat alaosastot.

Moniportaista valintaa varten luodaan kutakin tasoa vastaavat valintalistat, esimerkiksi Osasto ja Alaosasto. Alaosasto kytkentään Osastoon asettamalla Alaosaston  kenttään Ylävalintalista ylemmän organisaation valitalista eli esimerkissä Osasto. Sen lisäksi jokaiselle Alaoston riville tulee merkitä se Osasto, mihin alaosasto kuuluu.