VMBaro - Hyödyntämisvinkit

 

VMBaro-tutkimusten tulosten hyödyntäminen on keskeinen osa johtamisen kehittämistä. VMBaro-tutkimuksen avulla saatujen tietojen analysointi, seuranta ja hyödyntäminen virastoissa on ensiarvoisen tärkeää. VMBaro toimii tietojen hankkimisvälineenä, mutta saadun tiedon analysointi ja tehokas hyödyntäminen organisaation toiminnassa ja johtamisessa on itse virastojen vastuulla. Paras tietämys viraston arjesta löytyy heiltä itseltään. Tukea ja vinkkejä VMBaron tulosten hyödyntämiseen ja kehittämistyön käynnistämiseen voi saada myös esim. Kaiku-kehittäjiltä.

 

Lue lisää VMBaron hyödyntämisestä:

Ohjeita VMBaron tulosten käsittelyyn ja kehittämistyön käynnistämiseen on Palkeiden sivustolla.

Valtiovarainministeriön Opas VMBaron tehokkaaseen hyödyntämiseen