Ohjeet etusivu

Ohjeet on tarkoitettu virastopääkäyttäjille, jotka hallinnoivat tutkimuksen etenemistä.

Käyttötarkoitukseltaan VMBaro on sovellus, jolla valtion virastot voivat mitata henkilöstönsä työtyytyväisyyden tilaa.

Valtiokonttori ylläpitää vuosittain toistettavaa TYB eli Työtyytyväisyysbarometri-tutkimusta. Tutkimus toteutetaan virastokohtaisesti yleensä vuosittain ja virastot voivat lisätä tutkimukseen omia täydentäviä lisäkysymyksiä.

Tutkimus perustuu kyselylomakkeeseen, joka on työntekijöiden vastattavana tutkimuksen kohdalla mainuttuna aikavälinä. Vastauslinkki voidaan lisätä viraston intranet-sivustolle, josta informoidaan henkilöstöä. Vaihtoehtoisesti voidaan kullekin työntekijälle lähettää kertakäyttöinen vastauslinkki suoraan järjestelmästä sähköpostilla.

Vastausajan päätyttyä järjestelmä laskee vastausyhteenvedot taustamuuttujittain. Tuloksia voidaan raportoida monipuolisesti erilaisilla raporteilla. Kullekin organiaation alayksikölle voidaan tulostaa omia työntekijöitä koskevat raportit. Tuloksia ei raportoida vastaajittain vaan ainoastaan ryhmäkohtaisesti jolloin yksittäisen vastaajan mielipiteitä ei paljasteta. Ryhmän koolla on alaraja, jota pienempien ryhmien tulosteita järjestelmästä ei saa.

Tuloksina saadaan sekä alaorganisaatioiden vertailuraportteja että vertailuja koko valtion tai tietyn virastoryhmän tuloksiin. Lisäksi voidaan verrata tulosten kehitystä vuosittain.

VMBaroa voidaan käyttää myös muiden henkilöstökyselyjen tai -tutkimusten toteuttamiseen. Vastaavalla tavalla kuin työtyytyväisyystutkimus toimii myös Esimiesbarometri. Tutkimukset perustuvat Palkeiden hallinnoimiin pohjatutkimuksiin. Muiden tutkimusten toteutuksesta on sovittava erikseen Palkeiden kanssa.

Palautetta tai huomioita järjestelmästä ja tästä ohjeesta voi lähettää osoitteeseen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.