Virastokohtaiset lisäkysymykset

Kysymysten viimeiseen osioon voidaan lisätä virastokohtaisia omia kysymyksiä. Niitä varten on oma pääkysymys, joka tulee muokata virastokohtaisten tarpeiden mukaisesti tai passivoida.

Virastokohtaiset kysymykset on hyvä ryhmitellä sopiviin kysymysryhmiin. Ryhmälle lisätään otsikkokysymys. Jos kysymysryhmän sisällä käytetään samaa valintalistaa, niin järjestelmä laskee myös otsikolle sen sisältämien kysymysten keskiarvot. Otsikolle pitää määritellä sama valintalista. Ryhmän sisällä voi olla vapaamuotoisia tekstikysymyksiä.

Ohjelma huomauttaa, jos saman otsikon alla on käytetty eri valintalistoja, koska silloin otsikolle ei voida laskea indeksiä. Mutta jos otsikkotason indeksillä ei ole merkitystä, mikään ei estä erilaisten valintalistojen käyttöä saman kysymysryhmän sisällä.