Kysymysrivin lisääminen ja muokkaus

Kysymysrivin lisääminen ja muokkaus

Valitse Kysymykset-sovelluksesta haluttu pääkysymys (kysymyslomake) ja paina "Muokkaa" painiketta, jolloin muokattavat kentät ja rivit tulevat näkyviin.

Alataulussa on vasemmalla merkit - ! + seuravia toimenpiteitä varten

 • (-) miinus merkillä voi poistaa vahingossa syntyneen turhan rivin
 • (!) huutomerkki-painikkellla yhden kysymysrivin tiedot saa näkyviin omalle sivulle, jolloin kaikki rivin tiedot näkyvät kerralla ja ovat helpommin päivitettävissä
 • (+) plus-painikkeella lisätään uusi rivi valittuna olevan rivin edelle
 • loppuun lisättäessä käytetään painiketta "Lisää loppuun"

Kysymysriville täytetään seuraavat kentät:

Tunnus: Merkkimuotoinen kenttä, päivitetään kunkin tutkimuksen numerointilogiikan mukaisesti, taustakysymysten on yleensä numeroitu 0.numero (esim. 0.9), varsinaiset kysymykset 1.1, 2.2 jne sekä lisäkysymykset kirjaintunnuksella. Tekstikysymyksiin on lisätty tunnus "T".

Kysymysteksti: kysymysteksti on vastaajalle Vastaus -lomakkeella näkyvä teksti

Tyyppi ja alatyyppi:

 • V = Valintalista. Vastaaja valitsee vastauksen valintalistalta (ks. sovellus Valintalistat). Valintavaihtoehdot näkyvät vastajalle alatyypin mukaan:
  • CB, - combobox  = alasvetovalikko
  • RBT - radio button = "vaihtoehto-täppä", tunnuksen mukaan
  • RBS - radio button selitteen mukaan
  • ALACOMB - käytetään, kun kaksi valintalistaa kytketään hierarkisesti toisiinsa, jolloin edellinen valinta vaikuttaa seuraavaan, Katso kohdasta Moniportaisen valintalistan tekeminen.
 • AO = Apuotsikko. Mahdollistaa tyhjän rivin tai selitystekstin kysymysten väliin.
 • O = Otsikko. Otsikolle lasketaan alakysymysten indeksikeskiarvot, mikäli alakysymyksillä on sama valintalista kuin kysymyksillä. Kokonaan uusi kysymyryhmä tarvitsee usein otsikon.
 • T = Teksti. Vapaa

Pakollinen, määrittelee onko vastaajan pakko vastata kysymykseen, vaihtoehdot:

 • Pakollinen. Sivulta ei pääse eteenpäin ennen kuin on vastattu kysymykseen
 • Huomatus. Vastaajalle huomautetaan, jos on vastaamatta, mutta voi silti ohittaa

Analyysityyppi: Määriteltävä Valintalista-tyyppisille kysymysriveille

 • J = Joukko. Käytetään taustakysymykselle. Ohjelma laskee valintavaihtoehdoille tulokset ja tuloksia voidaan raportoida taustakysymyksen mukaan. Myös virastokohtaisiin kysymyksiin voidaan lisätä taustakysymys.
 • N = Lukuarvot. Käytetään varsinaisilla kysymyksillä, joiden valintalistoille on määritelty vastausvaihtoehtojen lukuarvot, esim. 1, 2, 3, 4 , 5. Ohjelma laskee kysymysrivien lukuarvojen keskiarvot kysymyksittäin ja joukoittain.

Valintalista: Vastaajan vastausvaihtoehdot määritellään valintalistalla. Yleisen valintalistan voi valita valmiista listoista [..] painikkeen avulla. Virastokohtaiset valintalistat lisätään ja muokataan valintalistat-sovelluksella.

Ohjeteksti: Ohjeteksti tulee vastaajalla näkyviin uudessa mallissa "i" merkin taakse, vanhemmalla mallilla väliriville.

Raportointinimi: Usein kysymysten muotoilu on liian pitkä tulostettaville raporteille. Tähän kirjoitetaan raportointiin paremmin soveltuva nimitys kysymyksen sisällöstä.

Fonttityyppi:

 • B - Bold. Kysymysrivi näkyy vastauslomakkeella lihavoituna. Käytetään yleensä otsikkoriveillä
 • BI - Bold Italic Kysymysrivi näkyy lihavoituna ja kursivoituna.

KaksoisvalintaKysymysrivi: Kentällä ilmaistaan kahden kysymyksen välinen riippuvuus. Käytetään yleensä 2-tasoisissa organisaatiokysymyksissä, joissa jälkimmäisen kysymyksen valintalista rajoitetaan "KaksoisvalintaKysymysirivi":illä valitun valintalistan arvon mukaisesti. Katso Erityiskysymykset / Hierarkiset valintalistat.

Tärkeä. Jos tärkeä-kenttä on merkitty, niin vastausrivillä näytetään "Kysymysrivi on erittäin tärkeä" valintanappi, jolla vastaaja voi ilmaista tukensa kysymysrivin kuvaamalle asialle.

HUOM: Jos käytetään eri kielisiä vastauslomakkeita, on kaikki muokatut tekstit myös käännettävä, ks. Erityiskysymykset / kielikäännökset.