Kysymysrivin poistaminen

  • Print

Pohjatutkimuksesta kopioituja kysymysrivejä ei voi poistaa.

Jos tutkimukseen liittyy testivastauksia, niin sellaisen kysymysrivi, johon on jo vastattu voi poistaa sen jälkeen kun ensin poistaa testivastaukset. Poisto tapahtuu Tutkimus-sovelluksen "Tee / Poista testivastaukset toiminnolla.

Jos tutkimukseen liitty jo oikeita vastauksia, niin kysymysriviä ei voi poistaa.

Tarpeettomat taustakysymykset tai virastokohtaisest lisäkysymykset voi poistaa passivoimalla, jolloin ne eivät tule enää vastauslomakkeelle. "Passiivi" valinta on sekä kysymysrivillä että pääkysymyksessä.