2.1 Taustakysymysten muokkaus

Taustakysymyksistä on aina tarkastettava oman viraston organisaatiota koskevat kysymykset.

Pohjatutkimuksessa on vain yksi "Osasto" kysymys mallina. Tähän kysymykseen on luotava ja valittava virastokohtainen valintalista, mikä tapahtuu Valintalistat -sovelluksella. 

 

Osasto-kysymys muokataan valitsemalla pääkysymyksen kohdalta "Muokkaa" ja valitsemalla kyseiselle riville luotu oma virastokohtainen valintalista yleisen "Osasto"-valintalistan tilalle.

Organisaation koosta riippuen voidaan lisätä myös eri tasoja vastavat taustamuuttuja, esim. Osasto, Alaosasto, Ryhmä. Nämä voidaan myös linkittää hierarkisesti (katso Erityiskysymykset / Hierarkiset valintalistat).

Kysymysrivien lisäys ja muokkaus, katso kohta 2.4 Kysymysrivin lisäys ja muokkaus.

Muita taustakysymyksiä voi passivoida, jos niiden mukaan tapahtuva raportointi ei ole virastolle relevanttia tai kysymyksen esittäminen herättää tarpeettomia epäluuloja tutkimuksen luottamuksellisuuden suhteen.

Haluttaessa pienen viraston tutkimus voidaan tehdä myös ilman taustakysymyksiä, jolloin riittää, että kyseinen pääkysymys passivoidaan.

Virasto voi lisätä myös oman taustakysymyksen. Silloinkin on ensin lisättävä kyseinen valintalista ja lisättävä kysymysrivi, katso kohta 2.4 Kysymysrivin lisäys ja muokkaus.

Jos taustakysymyksiin on jo edellisessä tutkimuksessa tehty tarvittavat muokkaukset, niin ne voidaan kopioida edellisestä tutkimuksesta, katso seuraava kohta 2.3 Virastokohtaisten muutosten kopiointi.