Raportointi-sovelluksen käyttö

Päävalikosta avattu "Raportointi"-sovellus avaa raportoinnin vaihtoehtoiset perusmallit taulukkokuvaksi.

Kunkin kuvan kohdalla saa lisätietoa sijoittamalla hiiren kuvan päälle. Mallikuvaa klikkaamalla sen saa näkyviin suurempana.

Kuvan otsikkoa klikkaamalla ohjelma aloittaa vaiheittaisen tarkennuskyselyn siitä, miten raportti halutaan tulostaa.

Raportoinnin lähtökohtana on aina oletustutkimus eli se tutkimus, mikä on valittu kirjauduttaessa järjestelmään sisään. Oletustutkimuksen voi vaihtaa päävalikossa alimpana olevan linkin kautta. Raportteja voi valita vain tutkimuksesta, joka on Raportointi tilassa.

Tarkennuskyselyt mahdollistavat seuraavanlaisia valintoja:

 • Taustamuuttujan mukaan tapahtuva suodatus tai vertailu. Raportti voidaan suodattaa koskemaan esimerkiksi yhtä osastoa. Raportin tyypistä riippuen raportille voidaan tulostaa rinnakkain vertailtavaksi useita osastoja tai yhden taustamuuttujan kaikki vaihtoehtoiset arvot.
 • Vuosien välinen vertailu. Osaan raporteista voidaan valita tietoja saman tutkimuksen eri vuosien arvoista kehitysvertailuksi.
 • Kysymyksittäinen suodatus. Raportille voidaan tulostaa vaihtoehtoisesti:
  • Tutkimuksen kokonaisindeksi (kaikkien kysymysten keskiarvo)
  • Otsikkotason indeksit (kysymysryhmän keskiarvo otsikon tasolla, esim. Johtaminen)
  • Varsinaiset kysymykset (jokainen kysymys sellaisena kuin se on kysytty)
 • Tarvittaessa kysymyksiä voidaan rajata myös valikoimalla haluttuja kysymyksiä, esimerkiksi ottaen mukaan virastokohtaiset kysymykset tai ilman virastokohtaisia kysymyksiä. Tämä suodatus tapahtuu joko kysymyksen tunnuksen tai kysymys-sovelluksessa näkyvän rivinumeron mukaan (esimekiksi 3-alkuiset kysymykset tai rivinumero >100)
 • Tietyissä raporteissa voidaan valita tuleeko raportille taustamuuttujasta sen tunnus vai selite. Selite mahtuu yleensä hyvä riveittäin eteneviin raportteihin, mutta vie taulukkomuotoisissa raporteissa sarakkeilla liikaa tilaa.
 • Tietyissä raporteissa voidaan myös valita optionaalisia lisätietoja ydinraportin lisäksi, esimerkiksi halutaanko jaumaraporttiin mukaan myös vastaajamäärä tai edellisen vuoden vastaava arvo.
 • Otsikot. Raportille voidaan tulostaa Otsikko ja Alaotsikko. Näillä raportti voidaan nimetä kulloisenkin tarpeen mukaisella otsikolla, esimerkiksi "Osastojen A ja B jakaumavertailu". Ohjelma tekee tiettyjä ehdotuksia otsikoksi, mutta käyttäjä voi nimetä ne haluamakseen.

Raportti tulostetaan ensin "luonnoksena" näytölle, josta käyttäjä voi valita tarkemman tulostustavan.

 

Tulostustavat ovat:

 • Tulosta. Tulostaa raportin suoraan kirjoittimelle, avaa käyttöjärjestelmän mukaisen kirjoitinvalinnan.
 • Avaa suurena. Avaa raportin selaimella omalla sivulla kokonäyttönä. Tämä mahdollistaa raportin tallentamisen selainmuodossa tai tulostuksen selaimen ja pdf-kirjoittimen avulla pdf-dokumentiksi.
 • PDF-tiedosto. Tekee raportista pdf-tiedoston järjestelmän omalla pdf-kirjoittimella. Käyttäjä voi tallentaa tiedoston omalle työasemalleen esimerkiksi edelleen lähetettäväksi. Muista tällöin valita tallennettavalle tiedostolle järkevä nimi.
 • ZIP-paketti. Tekee selaimelle tulostettavasta aineistosta pakatun tiedoston, jossa on mukana sekä selaimelle tulostuva html-teksti että siihen liittyvät kuvat yhtenä pakettina. Tämä mahdollistaa selainraporttien lähettämisen helpommin esim. sähköpostilla, jolloin vastaanottaja voi avata paketin ja nähdä alkuperäisen selainraportin.
 • Muokkaa raporttia palaa saman raporttivalinnan alkuun ja mahdollistaa valintojen korjaamisen, jos tulos ei vastannut käyttäjän odotusta.