Vanha raportointi ja vanha poiminta

Sovelluksilla "Raportointi_vanha" ja "Poiminta_vanha" mahdollistaa aiemman mallin mukaisten raporttien tulostamisen.

  • Raportointi_vanha listaa kaikki käytössä olevat raporttimallit. Niistä voidaan saada Pikaraportti valinnalla oletusarvoinen raportti koko tutkimuksesta suoraan ilman tarkempia poimintarajauksia.
  • Hakuehdot-valinnalla sovellus avaa poimintaehdot, joilla voidaan säätää mitä rajauksia raportille halutaan kussakin tilanteessa tehtävän.
  • Hakuehdot-valinta avaa käytännössä yhden vaihtoehtoisen "Poiminta"-osasovelluksen. Samalla poiminnalla voidaan tulostaa useita vaihtoehtoisia raporttimalleja. Yksi "poiminta" on tietyllä logiikalla tuleva tulosjoukko, jota voidaan suodattaa poimintaehdoilla.

 

  • Poiminta luettelee vaihtoehtoiset poimintajoukot, josta voidaan säätää poimintaehdot ja valita tulostettava raportti.

 

  • Poimintaehdot noudattavat periaatteessa samaa logiikkaa, mitä uudempikin raportointi, mutta poimintaehtojen antaminen on hiukan teknisempi tässä mallissa.

 

Vanha raportointi on edelleen käyttökelpoinen, kun halutaan tuottaa aiemman tutkimuksen mukaisen raportin mukaisia raportteja. Tällöin voidaan aiemmasta raportista katsoa, millä raporttitunnuksella ja millä poimintaehdoilla se on tulostettu ja tulostaa uusi raportti tämän mukaan.