1 Päävalikko ja eri sovellukset

 • Print

Tutkimukset toteuttaa kunkin viraston käyttöoikeuden saanut pääkäyttäjä tai hänen valtuuttamansa käyttäjä. Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella internet-selaimella VMBaro sivustolla olevan käynnistyslinkin kautta Selainversioon (suora linkki) .

Varsinaisesta sovelluksesta avautuu aluksi päävalikko, josta valitaan käytettävä sovellus:

 • Tutkimus  Tutkimuksen perustaminen sekä perustiedot - tila, avoinna olo jne
 • Kysymykset  Tutkimuksen sisältämien kysymysten muokkaus
 • Valintalistat  Taustamuuttujien ja vastausvaihtoehtojen valintalistat
 • Raportointi  Tutkimustulosten raportointi
 • Opastus   Opastava pikasovellus, yksinkertaisen perustutkimuksen toteutus
 • Virastot  Oman viraston ja yhteyshenkilöiden tietojen päivitys

Päävalikossa on myös vanhemman version mukaisten raporttien tulostamista varten raportointivalinnat:

 • Raportointi_vanha   Tutkimusraporttien valinta (pikavalinnat) (vanha)
 • Poiminta_vanha     Tutkimusraporttien poiminnat - hakuehtovaihtoehdot (vanha)

nämäkin toimivat, mutta käyttö on hiukan vaativampaan kuin uudistetussa "Raportointi"-sovelluksessa.

Lisäksi päävalikossa on kohta "Vanhavertailu", joka on tarkoitettu ainoastaan mahdollisten toisella järjestelmällä tehtyjen vanhojen tutkimustulosten syöttöön raportoinnin vertailutiedoksi.

Päävalikko näkyy tiivistettynä myös jokaisen sovelluksen yläreunassa.

Varsinaisessa päävalikossa on myös linkit:

 • Vaihda tutkimusta. Vaihtaa etenkin raportoinneissa käytössä olevan oletustutkimuksen.
 • Vaihda salasana. Käyttäjä voi itse vaihtaa oman salasanan

Eri osasovelluksia voi avata samanaikaisesti näkyville avaamalla sovelluksen päävalikosta toiselle välilehdelle tai toiseen ikkunaan. Yleensä tämä tapahtuu painikkeen kohdalla hiiren vasemman näppäimen avaamasta valikosta.

Sovellukset ovat selainriippumattomia ja käytön pitäisi onnistua kaikilla yleisesti käytössä olevilla selainohjelmilla.