Vanhojen tutkimustulosten siirto vertailutiedoksi

Vanhojen tulosten tuonti VMBaro-järjestelmään

Jos virastolla on muilla järjestelmällä tehtyjä, mutta VMBaro tutkimuksen kanssa yhteensopivia tutkimustuloksia, niitä voidaan lisätä järjestelmän, jotta saataisiin kehitystä kuvaavia vertailutietoja.

Tiedoista siirretään vain joukottaisia keskiarvoja, ei vastaajakohtaisia lomakkeita.

Kutakin aiempaa vuotta kohden täytyy muodostaa pohjatutkimuksesta ensin ko. historiavuotta vastaava tutkimus.

Vanhat vertailutiedot voidaan tallentaa kysymyskohtaisina summatietoina. Jos vastausjakaumia on mahdollista eritellä aineistosta myös esim. osastoittain, niidenkin syöttö on mahdollista. Syöttö tapahtuu Vanhavertailu-sovelluksella.

Syötettävien tietojen määrittämisessä käytetään hyväksi VM:n julkaisemaa muunnosavainta: "Avaimet vanhan ja uuden työtyytyväisyysbarometrin kysymysten välillä". Katso kohta Muunnosavain.

Vanhojen vertailujen syöttö ja tarvittavien vertailujen lisääminen tapahtuu seuraavasti:

- Luodaan ensin kyseistä vuotta vastaava tutkimus Tutkimus sovelluksella samalla tavoin kuin uusikin tukimus, jolloin saadaan myös tutkimusta vastaavat kysymysrivit.

- Tutkimuksen tilaksi muutetaan Raportointi

- Tämän jälkeen luodaan ko. tutkimukselle (jonka indeksit (keskiarvot) halutaan syöttää järjestelmään) uusi vertailu. Tusi vertailu tehdään Tutkimus-sovelluksen Tee toiminnlla kohdasta "Laske tutkimuksen vertailut " .

- Vertailun laskennan jälkeen siirrytään Vanhavertailu sovellukseen, haetaan juuri perustettu vertailu ja valitaan Tee toiminto "Lisää vertailurivit ilman joukkoa ". Ohjelma esittää käyttäjälle varmistuskysymyksen, jonka jälkeen to

- Jos vertailutiedot halutaan myös taustamuuttujittain, esim. osasto, henkilöstöryhmä, sukupuoli , ikäryhmä jne, toteutetaan Tee toiminto "Lisää vertailurivit joukolle". Vertailujoukko-vaihtoehtojen valintasivulla valitaan mitkä valintalistan rivit halutaan lisätä vanhavertailuun. Tällöin vertailuun tulevat valitut joukot täydennettäväksi.

- Vertailurivien lisäyksen ja tarkastamisen jälkeen siirrytään muokkaustilaan ja syötetään halutut indeksit (keskiarvot). Syötetyt tiedot talletetaan.

- Poista tyhjät rivit -toiminnolla voidaan tarvittaessa poistaa rivit, joille keskiarvoa ei ole syötetty.