Vertailulaskenta

Järjestelmä suorittaa tutkimuksen vertailulaskennan automaattisesti, kun tutkimus päättyy. Vertailulaskennassa muodostetaan tutkimuksen yhteenvedot taustamuttujittain.

Vertailun joudut laskemaan itse jos olet antanut testivastauksia ja haluat niiden pohjalta testata raportointia ennen tutkimusta. Vertailun laskenta käynnistetään Tutkimus-sovelluksen tietosivulla olevasta Tee-valikosta. Valitse alasvetovalikosta Laske tutkimuksen vertailut ja paina Suorita-painiketta.

Jokaista tutkimusta varten lasketaan vertailu, johon kuuluvat kaikki kyseiseen tutkimukseen saadut vastaukset. Vertailuun lasketaan siihen kuuluvan vastausjoukon vastausjakaumat valmiiksi raportointia varten.

Vertailujen laskentaperiaatteet
Raportointia varten lasketaan valmiiksi kvarttiilit, moodi, keskiarvo, jakaumat/prosenttijakaumat, keskihajonta jne. kysymysriveittäin (esim. 1.1, 1.2 , 1,3 ,1.4) ja kysymysryhmittäin (esim. 1 , 2 , 3, 4 jne.) sekä taustaluokituksien perusteella (Yksikkö, Sukupuoli jne.)


Tyytyväisyysbarometri.-tutkimuksissa kysymysryhmät eli otsikot lasketaan keskiarvona ryhmään kuuluvista kysymysriveistä esim. kysymysryhmä eli otsikko 1 Johtaminen lasketaan vastaajittain keskiarvona kohdista 1.1 ,1.2 , 1.3 ja 1.4. Johtaminen kohdan indeksi on keskiarvo kaikkien vastaajien ko kohdan keskiarvoista

Laskenta huomioi virastokohtaisesti myös valtakunnalliseen vertailuun menevien tietojen tuottamisen pohjatutkimus- ja valintalistalinkityksien perusteella.