Tutkimuksen jälkeen tehtävä taustamuuttujien karkeutus

Joskus voidaan tarvita raportointia varten uusia luokituksia, joilla tutkimuksessa käytettyä valintalistaa halutaan karkeuttaa. Esimerkiksi halutaan yhdistää useita organisaatioyksiköitä yhdeksi karkeammaksi ryhmäksi.

Tällöin on tehtävä sekä uusi karkeutettu valintalista että uusi uutta muuttujaa vastaava kysymys.

Valintalistat-sovelluksella lisätään uusi harvemmalla luokituksella oleva valintalista. Alkuperäisen valintalistan ylävalintalistaksi kiinnitetään karkeampi lista. Tiheämmän valintalistan rivit kytketään ylävalintalistariveittäin harvemman valintalistan riveihin.

Kysymys -sovelluksella valitaan taustakysymysrivi, jossa on alkuperäinen, tiheämpi valintalista.
Tee-menun Aseta korvausvalintalista toiminto lisää uutta luokitusta vastaavan kysymysrivin sekä laskee vastauslomakkeille ylävalintalistakytkentöjen mukaan karkeamman luokituksen vastaukset.

Onnistunut aseta-toiminto päättyy ilmoitukseen
"Uudelle valintalistalle on luotu oma kysymysrivi ja sille on kopioitu vastaukset valintalistalinkkien perusteella. Suorita vertailulaskenta uudestaan nähdäksesi tulokset."

Toiminnon jälkeen on Tutkimus-sovelluksen Tee-toiminnolla laskettava vertailut uudelleen. Sen jälkeen uusi taustamuuttuja on raportoitavissa samoin kuin alkuperäinenkin.