Uusi tutkimus

  • Print

Katso video-ohje uuden tutkimuksen perustamisesta.

 

Uusi tutkimus lisätään Tutkimus-sovelluksella "Lisää tutkimus" painikkeella.

Toiminnossa annetaan ensin pohjatutkimus, vuosi ja nimi, jonka jälkeen järjestelmä kopioi pohjatutkimuksen kysymykset virastokohtaiseksi tutkimukseksi.

Tutkimuksen ohjeteksti näkyy vastaajalle ensimmäisenä. Se tulee pohjasta, mutta voidaan muokata virastokohtaisesti. Siinä on käytetty html-muokkauksia, johon tarkemmat ohjeet löytyvät kohdasta Erikoiskysymykset / HTML-muotoilut memoissa.

Tutkimus-sovelluksen alareunaan tulee taulukko "Tutkimuksen kysymykset", jossa näytetään useampisivuisen tutkimuksen lomakesivut (pääkysymykset). Kunkin sivun alla voi olla useita kysymyksiä.

Jos virastolla on aiempi tutkimus, jonka kysymykset on jo muokattu virastokohtaisesti, voidaan kysymysten muutokset kopioida edellisestä tutkimuksesta. Kun siirrytään aiemmasta vanhan mallisesta (yksisivuisesta tutkimuksesta uuteen pohjatutkimukseen), on virastokohtaiset kysymysten muutokset kopioitava kunkin lomakkeen kohdalla. Katso Kysmysten muokkaus / virastokohtaisten muutosten kopiointi.

Linkistä "Tutkimus" ->  "kysymykset" päsee kunkin pääkysymyksen kysymyssivulle. Virastokohtaisia muutoksia voi tehdä taustakysymyksiin sekä virastokohtaisiin kysymyksiin (ensimmäinen ja viimeinen lomake), katso Kysymysten muokkaus

Ennen kuin tutkimusta voidaan avata vastattavaksi, on täytettävä myös kentät:

  • alkupvm = ensimmäinen vastauspäivä
  • loppupvm = viimeinen vastauspäivä
  • vastaajalkm = viraston työntekijämäärä  eli potentiaalisten vastaajien määrä.

Tutkimuslomakkeet voidaan toimittaa vastaajille seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:

  1. Samalla tunnuksella ja salasanalla toimiva linkki, joka asetetaan viraston intranet-sivulle ja informoidaan käyttäjiä esim. sähköpostilla (oletuksena käyttäjätunnus ja salasa on viraston VMBaro tunnus)
  2. Vastaajakohtainen vastausavain, joka lähetetään sähköpostilla kullekin vastaajalle suoraan järjestelmästä ja jolla voi vastata vain kerran.Tätä varten tarvitaan kaikkien vastaajien sähköpostiosoitteet. Katso Erityiskysymykset / Vastausavaimet.

Vastausavainta käytettäessä asetetaan "Vastauskoodit" valinta päälle. Jos vastauskoodeja ei käytetä, kannattaa asettaa "Vastauseväste" valinta päälle, sillä voidaan vähentää tahattomasti tapahtuvia kahteen kertaan vastaamisia.

Tutkimusta ja sen eri kieliversioita voidaan testata Tutkimus-sovelluksen alareunassa olevista linkeistä. Nämä linkit on lisättävä viraston intranet-sivulle, mikäli käytetään vakiokäyttäjän ja salasanan mallia.

Eri kieliversioiden käyttö edellyttä virastokohtaisten kysymysten, valintalistojen ja mahdollisten lisäselitysten käännöksiä, katso Erityiskysymykset / kielikäännökset.

Testi-tilassa annetut testivastaukset poistuvat järjestelmästä automaattisesti kun tutkimus muuttuu Avoimeksi.

HUOM! Jos testaat tutkimusta Avoin tilassa, eivät testinä antamasi vastaukset poistu, vaan ne joudutaan poistamaan käsin VMBaro-järjestelmän pääkäyttäjän toimesta!