6.1 Moniportaisen valintalistan tekeminen

Edellisen valintalistan mukaan säätyvät valintalistat toimivat seuraavasti.
Kun vastaaja valitsee ensimmäisen valintalistan jonkin vaihtoehdon, hän samalla rajaa vaihtoehtojoukon, joka hänelle näytetään seuraavassa valintalistassa

Esimerkkinä tässä ohjeessa käytetään kolmiportaista valintalistaa, missä käyttäjä valitsee ensin karkeammasta luokituksesta (toimiala) jonkun ja saa seuraavaan valintaan (linja) edellä valitun toimialan linjat eikä mitään muuta. Linja valinta määrittelee yksiköt, jotka näytetään vastaajalle

Kaksi- tai useampi portaista valintalistaa voidaan käyttää esimerkiksi silloin kun viraston organisaatiota halutaan esittää tarkemmin kuin yksikkö -tasolla.
Aluksi tehdään tarvittavat valintalistat, esimerkiksi VETO_toimiala, VETO_Linjat ja VETO_Yksikkö.

Linkitys:
ylävalintalistana on VETO_toimiala, johon kuuluu valintalistarivit HO, RA, VA.
Linkitys tapahtuu VETO_Linjat -valintalistassa Ylävalintalista -hakunapin avulla.
Linjat -valintalistaan kuuluvat rivit HO-li, RA-Anto, RA-Muut , VA_ELPA, VA_RIPA.
VETO_Linjat -valintalistan riviin HO-li linkitetään VETO_toimialan -valintalistarivi HO jne.
Samalla tavalla kytketään VETO_Yksikkö ja VETO_Linjat toisiinsa.

Seuraavaksi tehdään Kysymys-sovelluksella tarvittavat linkitykset.

Kuva. VETO_Toimiala -valintalista.

Kuva. VETO_Linjat -valintalista.

Kuva. VETO_Yksiköt -valintalista.