Tutkimuksen toteutus yleisesti

 • Print

Katso video-ohje tutkimuslomakkeen testaamisesta.

 

Tutkimukset toteutetaan virastokohtaisesti yhteisen mallin pohjalta. Valtiovarainministeriön luoma pohjatutkimus (Työtyytyväisyystutkimus TYB_16 tai Esimiesbarometri ESIM_0) kopioidaan virastokohtaiseksi tutkimukseksi. Viraston pääkäyttäjä voi tehdä virastokohtaisia muutoksia, esimerkiksi lisäämällä omia lisäkysymyksiä, taustakysymyksiä tai passivoimalla viraston kannalta epärelevantteja kysymyksiä.

Tutkimusprosessi etenee seuraavasti:

 1. Lisää uusi tutkimus. Valitse käytettävä pohjatukimus. Anna tutkimuksn alku- ja loppupäivät sekä vastaajamäärä. Tutkimus avautuu alkupäivänä ja viimeinen vastuspäivä on loppupäivä.
 2. Muokkaa kysymykset virastokohtaisten tarpeiden mukaisesti.
  1. Virastosi organisaatiorakenteeseen liittyvät taustakysymykset ja näitä vastaavat valintalistat. Tarkista taustakysymyksistä oman viraston organisaatiota vastaavat taustakysymykset. Lisää mahdollisesti tarvittavia alaorganisaatioita varten tarpeelliset kysymykset ja niitä vastaavat valintalistat.
  2. Tarkista muut taustakysymykset ja niiden valintalistat. Tarvittaessa voit lisätä omia taustamuuttujia sekä korvata jokun yleisen valintalistan virastokohtaisella tarkemmalla listalla
  3. Jos haluat virastokohtaisia lisäkysymyksiä, lisää ne ja niitä vastaavat valintalistat virastokohtaiseen kysymysosuuteen.
  4. Testaa vastauslomakkeen näkymä
 3. Tarkasta ja muokkaa valintalistat
  1. Virastokohtaisesti muokattujen kysymysten, etenkin oman organisation valintavaihtoehdot pitää tarkastaa nykyisen organisaation ja kysymysten mukaiseksi.
 4. Toteuta tutkimus
  1. Päätä miten vastaajat vastaavat. Vaihtoehtona on yhteinen linkki virastokohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai vastaajakohtaiset vastausavaimet, jotka lähetetään sähköpostilla jokaiselle vastaajalle ja joilla voi vastata vain kerran. Vastausavaimia käytettäessä tarvitaan vastaajien sähköpostiosoitteet listana, mutta vastaaja ei tarvitse käyttäjätunnuksia.
  2. Testaa tutkimus. Testivastauksia varten linkki löytyy Kysymys- ja Tutkimus-sovelluksista. Tarvittaessa voit lisätä kysymyksiin virastokohtaisia lisäohjeita. Muista testauttaa lomake myös parilla testihenkilöllä ennen tutkimuksen avautumista.
  3. Informoi vastaajia tutkimuksen ajankohdasta ja vastaustavasta.
  4. Tutkimus avautuu ja sulkeutuu automaattisesti.
  5. Seuraa vastaajamäärän kehitystä Tutkimus-sovelluksella. Tarpeen mukaan lähetä muistutusviestejä vastaajille.
 5. Tulosta raportit. Tutkimuksen sulkeuduttua tulosta haluamasi raportit viraston johdolle sekä kullekin alaorganisaatiolle.
  1. Järjestä tarpeelliset informointi- ja keskustelutilaisuudet eri tasojen ohjausrymille. Laadi niihin mielenkiintoisia yhteenvetoja tutkimustuloksista, jotka herättävät kehityskeskusteluja.

Viraston vastauksia voidaan verrata koko tutkimuksen osalta tai taustamuuttujittain luokiteltuna

 • viraston edellisen vuoden vastaavan tutkimuksen tulokseen
 • koko valtionhallinnon vastaavaan tutkimukseen
 • vastaavantyyppisten virastojen (virastoryhmä) tutkimuksiin