VMBaro - Tulosesimerkkejä

Tulosesimerkit ovat esimerkkejä raportoinnista. VMBaron raportoinnilla saat mm. tässä esitellyn kaltaisia tuloksia. Raporttivaihtoehtoja on itse järjestelmässä paljon enemmän.

 

Esimerkit ovat työtyytyväisyyskyselystä. Raporteissa kohdat 1, 2, 3 jne. viittaavat kyseiseen kysymysosioon kokonaisuutena. Alakohdat 1.1, 1.2, 2.2 jne. ovat kyselyn yksittäisiä kysymyksiä.

 

Alla on listattuna tulosesimerkit, oikean laidan valikosta pääset liikkumaan tulosesimerkin esittelyyn.

 

1. Raportti JA-01 Jakaumat / Ryhmäristiintaulukointi

2. Raportti JA-02C-PDF Graafinen vastausjakauma, valintalistavertailu

3. Raportti KA-01B Kvartiilit, mediaani, moodi, keskihajonta - organisaatiokohtainen

4. Raportti KE-03A Graafinen vastausjakauma vuosittain