VMBaro - Tulosesimerkkejä

Tulosesimerkit ovat esimerkkejä raportoinnista. VMBaron raportoinnilla saat mm. tässä esitellyn kaltaisia tuloksia. Raporttivaihtoehtoja on itse järjestelmässä paljon enemmän.

 

Esimerkit ovat työtyytyväisyyskyselystä. Raporteissa kohdat 1, 2, 3 jne. viittaavat kyseiseen kysymysosioon kokonaisuutena. Alakohdat 1.1, 1.2, 2.2 jne. ovat kyselyn yksittäisiä kysymyksiä.

 

Alla on listattuna tulosesimerkit, oikean laidan valikosta pääset liikkumaan tulosesimerkin esittelyyn.

 

1. Raportti JA-01 Jakaumat / Ryhmäristiintaulukointi

2. Raportti JA-02C-PDF Graafinen vastausjakauma, valintalistavertailu

3. Raportti KA-01B Kvartiilit, mediaani, moodi, keskihajonta - organisaatiokohtainen

4. Raportti KE-03A Graafinen vastausjakauma vuosittain

 

 


 

1. Raportti JA-01A on yksi suositusraporteista, joka kannattaa ottaa ensimmäisenä. Se kertoo kysymyksittäin vastausten määrän kullekin vastausvaihtoehdolle.

Raportti JA-01A

Kuva. Osa raportista JA-01A.


 

2. Raportti JA-02C-PDF näyttää, miten vastaukset ovat jakaantuneet valintavaihtoehtojen mukaan prosenteittain eri osastoittain ja verrattuna koko virastoon.

Raportti JA-02C-PDF

Kuva. Osa raportista JA-02C-PDF.


 

3. Raportti KA-01B on esimerkki tunnuslukuraportista. Se on tiivis numeerinen yhteenveto vastauksista, joka sisältää mm. seuraavat kysymyskohtaiset luvut: keskiarvon, kvartiilit ja keskihajonnan.

Raportti KA-01B

Kuva. Osa raportista KA-01B.


 

4. Raporttiin KE-03A tarvitaan tutkimuksia usealta vuodelta. Raportti esittää kysymysryhmäkohtaisesti (ei kysymyksittäin) viraston kehittymisen vuodesta toiseen prosenteittain.

KE-03A

Kuva. Osa raportista KE-03A.