VMBaro - Usein kysyttyä - 1. Miten toteutan viraston organisaatiohierarkian?

1. Miten toteutan viraston organisaatiohierarkian?

Monitasoinen hierarkia toteutetaan valintalistoilla. Tässä on hyvä miettiä, kuinka tarkkaa tietoa raportoinnissa halutaan saada ulos.

Esimerkiksi kolmitasoinen hierarkia on toteutettu seuraavalla tavalla:
Kolme valintalistaa:
VETO_Osasto_To (Toimiala)
VETO_Osasto_Li (Linja)
VETO_Osasto_Va (Vastuualue tai yksikkö)
ja vastaavasti kolme taustakysymystä yhden sijaan. TYB_0-pohjasta tulee taustakysymys 0.1 Yksikkö. Kolmitasoista organisaatiota käytettäessä joudutaan lisäämään kaksi taustakysymystä, esim. 0.01 Toimiala, 0.02 Linja.

VETO_Osasto_To-lista sisältää toimialat eli rivit:
HO (Tunnus) Hallinnon ohjaus (Selite)
RA Rahoitus
VA Vakuutus
Tässä on muistettava että samalla organisaatiolla ei saa olla käytössä samaa tunnusta eri valintalistoilla. Tunnuksen on siis oltava yksilöllinen!

VETO_Osasto_Li-lista sisältää linjat eli rivit:
HO_li Hallinnon ohjaus
RA-Anto Rahoitus Antolainaus
RA-muut Rahoitus muut
VA-ELPA Eläkepalvelut
VA-RIPA Riski- ja vakuutuspalvelu

VETO_Osasto_Va-lista sisältää linjat eli rivit:
HO_KKP HO Keskuskirjanpito
HO_LATO HO Laskentatoimi
VA_ELPA_AH ELPA Asianhallinta
VA_ELPA_ENPA ELPA Ennakkopalvelut
jne.

Näin saadaan aikaan monitasoinen organisaatio, jonka tunnusten ja selitteissä käytetyn nimeämisen johdosta, vastaajan on helppo valita jokaisen taustakysymyksen kohdassa, oikea vaihtoehto. Monitasoisella valintalistalla vähennetään vastaajan valittavana olevia vaihtoehtoja, mikä selkeyttää taustakysymyksiin vastaamista.

Katso lisää Ohje-sivuston Selainohjeen kohdasta 3.4.2 Moniportaisen valintalistan tekeminen