VMBaro - Usein kysyttyä - 3. Miksi vastaajamäärässä on desimaaliluku?

3. Miksi vastaajamäärässä on desimaaliluku?

Lähes jokainen, joka näkee raportin JA-02A Vastausjakauma, kysyy miten vastaajamääräksi voidaan ilmoittaa esim. 1,25?
Vastaus: Kysymyslomakkeessa on otsikoita ja kysymyksiä. Otsikot ovat 1 Johtaminen 2 Työn sisältö ja haasteellisuus jne. Raportissa otsikoiden arvot ovat alakohtien keskiarvoja.

Esim.
1 Johtaminen
Erittäin tyytymätön 1,25

1.1 Esimiehen antama tuki työnteossa
Erittäin tyytymätön 1

1.2 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä
Erittäin tyytymätön 0

1.3. Palautteen saanti työtuloksista ja ammatinhallinnasta
Erittäin tyytymätön 2

1.4 Oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu työyhteisössä
Erittäin tyytymätön 2

Johtamisen arvo saadaan laskemalla keskiarvo kohdista 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.4 =>
1 + 0 + 2 + 2 = 5
5/4 = 1,25