VMBaro - Usein kysyttyä - 4. Miten saan raportin tiedot Excel-taulukkoon? (vanha tapa)

4. Miten saan raportin tiedot Excel-taulukkoon? (vanha tapa, java-puoli)

Pelkän datan siirtäminen Excel-taulukkoon onnistuu parhaiten ns. datasiirtotiedoston avulla. Poiminta-sovelluksella valitaan haluttu raporttiryhmä, esim. KA-01 Keskiarvot. Painetaan Avaa-painiketta. Valittu poiminta avautuu uuteen ikkunaan, valitaan Raportti-menusta oikea raporttityyppi, tässä tapauksessa KA-01X. Raportit, jotka päättyvät kirjaimeen X, ovat siirtotiedostoja eli .TXT-tyyppisiä. Valitaan toiminto Tallenna tiedostoon ja seuraavaksi valitaan Tallenna HTML ja kuvat ja tallennetaan normaalisti.

Avataan taulukko-ohjelma ja avataan juuri tallennettu tiedosto. Huomaa että tiedostotyyppinä on oltava Kaikki tiedostot, koska siirtotiedosto on TXT-tyyppinen. -> Koska Exceliin ollaan tuomassa tekstitiedostoa avautuu Ohjattu tekstin tuominen aputoiminto.
1/3 sivulta valitaan kohta Erotettu - Kentät erottaa toisistaan pilkku, sarkain tai muu merkki
-> Seuraava-painikkeella sivulle 2/3
-> valitaan kohdassa Erottimet Puolipiste (huomaa että oletuksena oleva kohta on pois valittava) kohdassa Tekstin tarkenne valitaan {Ei mitään}
-> Seuraava-painikkeella sivulle 3/3
valitaan kohdassa Sarakkeen tietojen muoto Teksti (näin vältytään siltä että kysymystunnukset 1.1, 1.2 jne muuttuisivat päivämääriksi). Huomaa että valitset tarpeelliset sarakkeet, tässä kohdin Tunnus-sarake.
-> Valmis-painikkeella kuitataan siirto valmiiksi. Nyt tiedostoa voi muokata aivan normaalisti ja sen voi tallentaa esim. XLS-muotoon.

HTML-tyyppisiäkin tiedostoja voi viedä (uusiin) Excel-ohjelmiin, ongelman aiheuttavat vain graafisten raporttien kuvatiedostot. Mutta raporttia voi muokata Excel - tai esim. Word-ohjelmissa ja valita halutun kohdan ja viedä sen (kopioida) esim. Power Point -ohjelmaan. On muistettava liittää kopioitu alue Määräten ja Kuvana. Kts Javaohjeen kohta 5.2.3 Siirto esitysohjelmaan.