VMBaro - Usein kysyttyä - 7. Miten varmistetaan VMBarosta saatavien tietojen luottamuksellisuus?

7. Miten varmistetaan VMBarosta saatavien tietojen luottamuksellisuus?

Tiedonkeruu

VMBaro-henkilöstötutkimuksessa henkilöstön vastaukset kerätään järjestelmään anonyymisti ja luottamuksellisesti. VMBaro-järjestelmään tallentuvat tiedot (tutkimusaineisto) eivät sisällä mitään yksilötunnisteita, jolloin yksittäisen henkilön vastaukset eivät tule esiin.

VMBaro-henkilöstötutkimuksen vastaukset tallentuvat järjestelmää ylläpitävän Vetokonsultit Oy:n palvelimelle. Palvelin sijaitsee Suomessa.

Raportit

Virastot saavat sovelluksesta omat työtyytyväisyysraporttinsa. Viraston raporteilla esitetään VMBaron kysymysten tulokset. Raporteilta saa tietoja kysymysten jakaumista, keskiarvoista, näiden vertailusta organisaation yksiköiden välillä sekä vuosittaisesta kehityksestä. Myös sanalliset vastaukset on mahdollista raportoida.

VMBaron raporteilta virasto saa koko organisaatiotason tulosten lisäksi tietoa jaoteltuna organisaatiorakenteensa perusteella tekemiensä taustamuuttujien (esim. osasto, yksikkö, ryhmä jne.) mukaan. Virastokohtaisia taustamuuttujia voi olla muitakin, esim. toimipaikkatieto. Lisäksi VMBarosta saa organisaatiokohtaisia tuloksia sukupuolen, iän, palvelussuhteen pysyvyyden, henkilöstöryhmän ja koulutustaustan mukaan.

Virastojen on mahdollista saada työtyytyväisyystutkimuksen vakiotietosisältörakenteella vertailutietoja eri virastotyypeistä, hallinnonaloilta ja koko valtiolta.

Tilastoetiikka

Kaikessa VMBarosta tehtävästä työtyytyväisyystutkimuksen virastokohtaisessa raportoinnissa tulosten saamisen ehtona on, että vastaajia on vähintään 5 hlöä. Tämä koskee myös raportointia taustamuuttujittain organisaatiotasolla, ts. jos jossain taustamuuttujan luokassa on alle 5 hlön vastaukset, tulosta ei saada raportilta.

Sanallisia vastauksia ei voi raportoida taustamuuttujien mukaan.