VMBaro - Valtion henkilöstötutkimus

VMBaro – Valtion henkilöstötutkimus sisältää työtyytyväisyystutkimuksen, esimiesbarometrin ja palkkausjärjestelmän toimivuustutkimuksen.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet hoitaa 1.10.2018 alkaen VMBaron ylläpito-, hyödyntämis- ja asiakaspalvelutehtävät sekä järjestelmään liittyvän kehittämistyön. Valtiovarainministeriö ohjaa kehittämistyötä ja hyödyntämistä.

Tietojärjestelmäsovelluksesta vastaa Vetokonsultit Oy. Järjestelmä ja tutkimusten tietovarastot sijaitsevat Vetokonsultit Oy:n palvelimella. Yhteys on salattu. Järjestelmästä on saatavilla sekä selainversio että tarvittessa Java-pohjainen käyttöliittymä.


Selainversioon kirjautuminen

Java-käyttöliittymän lataus (exe-tiedosto 30 mt).

 

VMBaro-järjestelmään liittyvät tarkemmat kuvaukset ovat alla:

VMBaron yleiskuvaus (pdf)

Esimiesbarometrin yleiskuvaus (pdf)

 

Lisätietoja:

VMBaron käyttöönotto

Yhteystiedot: Palkeet ja Vetokonsultit